Wyprawy wspinaczkowe
witamy 2021-10-23
Wspinaczka górska
Zapoznaj się
z regulaminem
serwisu

 
Regulamin serwisu www.trekking.com.pl

POJĘCIA I DEFINICJE

 

UŻYTKOWNIK – osoba, która zarejestruje się poprzez wypełnienie stosownego formularza na stronie www.trekking.com.pl

                                   Użytkownik posiada swój unikalny login oraz hasło.

 

SERWIS – serwis internetowy www.trekking.com.pl

 

AGENCJA – Agencja Trekking Sport – Krzysztof Treter, ul Focha 35/37 lok. 1, 42-217 Częstochowa, o numerze wpisu do rejestracji organizatorów turystyki 46669, bedąca właścicielem serwisu internetowego www.trekking.com.pl

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Właścicielem SERWISU jest Agencja Trekking Sport z siedzibą w Częstochowie przy ul. Focha 35/37 lok. 1.
 • Korzystanie z oferowanych możliwości SERWISU wymaga zarejestrowania się jako UŻYTKOWNIK SERWISU. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu. UŻYTKOWNIK otrzymuje tzw. konto w serwisie tj. unikalny identyfikator oraz hasło.
 • Jedna osoba fizyczna lub prawna nie może posiadać więcej niż jedno konto w SERWISIE.
 • SERWIS zastrzega sobie prawo do usunięcia konta w dowolnym momencie i bez podania przyczyn. Konto może zostać usunięte bez uprzedzenia.
 • SERWIS umożliwia UŻYTKOWNIKOWI korzystanie z forum, oraz dokonywanie zgłoszeń na imprezy turystyczne, organizowane przez AGENCJĘ.
 • SERWIS nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez UŻYTKOWNIKÓW. Wszelkie treści i poglądu użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.
 • AGENCJA zastrzega sobie prawo do przetwarzania otrzymanych od UŻYTKOWNIKÓW danych do celów marketingowych i promocyjnych oraz do wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (bezpłatny newsletter, z którego można się w dowolnej chwili wypisać. AGENCJA nie udostępni oraz nie sprzeda danych UŻYTKOWNIKÓW nieuprawnionym ustawowo podmiotom.
 • W przypadku podawanych danych osobowych (np. w celu zgłoszenia uczestnictwa w organizowanej przez AGENCJĘ imprezie turystycznej) - UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego, przez AGENCJĘ oraz podmioty przez nią upoważnione, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez AGENCJĘ oraz SERWIS, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 • UŻYTKOWNIK ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby e-mailem, chyba, że dane takie są niezbędne do realizacji przez AGENCJĘ usługi - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.
 • Rejestracja w serwisie oznacza, że zainteresowany zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
 • AGENCJA zachowuje sobie prawo do zmiany lub modyfikacji regulaminu.
 • Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 roku.

FORUM 

 • SERWIS udostępnia swoim użytkownikom możliwość korzystania z forum, które jest miejscem wymiany informacji, komentarzy i myśli na tematy głównie związane z turystyką, wspinaczką, wyprawami.
 • UŻYTKOWNIK publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja SERWSU nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na forum.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum SERWISU postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum portalu edukacyjnego treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety.
 • Na forum SERWISU niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe.
 • Redakcja SERWISU zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 3 i 4 regulaminu FORUM.
 • Użytkownik wypowiadając się na forum SERWISU tym samym wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.
 • Redakcja SERWISU dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania forum.
 • Redakcja SERWISU zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.

 

 

Akceptuję warunki zawarte w powyższym regulaminie.

 

2006 © Agencja Trekking Sport :: tel.: +48 (34) 365 24 04; +48 601 09 72 55
 
 

Tablice Gabloty sekretarki szkolenia Tworzenie stron Warszawa łóżka do masażu smiechowo.lapy.pl/?t