Wyprawy wspinaczkowe
witamy 2018-08-16
Wspinaczka górska
Wstecz

Informacja z dnia: 2018-03-18

Zapraszamy na:

Ferraty Alp Austriackich

Miejsce
Austria
Koszt imprezy:
1050.00 PLN
Terminy:
2018-06-12 - 2018-06-17
zgłoszenia zamkniete
2018-07-17 - 2018-07-22
zgłoszenia zamkniete
2018-08-21 - 0000-00-00
wyslij zgłoszenie
2018-09-11 - 2018-09-16
wyslij zgłoszenie
Pozostałe informacje:

Alpy Berchtesgadeńskie. Na szczyt Hochkoenig (2941m) ferratą Koenigsjodler czyli "Królewskim Jodlarzem". Imponująca krajobrazowo, od łagodnych zielonych hal do wiecznego lodu lodowca Ubergossene Alm, najśmielej poprowadzona z alpejskich ferrat...

 

Low risk - high fun" to hasło, które charakteryzuje atrakcyjość ferrat. Ale i z tym "lowe risk" i z tym "high fun" nie jest tak do końca fajnie. Owszem, odpadają skomplikowane techniki linowe stosowane we wspinaczce, ale warto nauczyć się technik asekuarcji i zjazdu. Taka umiejętność przyda się zawsze w sytuacjach, kiedy np. zaskakuje nas nieoczekiwane załamanie pogody. Nasze umiejętności muszą iść w parze z odpowiednim sprzętem i dobrym przygotowaniem się do samej wędrówki wysokogórskiej. Zatem..

  
Nie wymagamy mega doświadczenie wysokogórskiego; wystarczy przyzwoity poziom sprawności fizycznej i zapał do górskich wspinaczek.

 

Jeżeli ukończyłeś Podstawowy kurs wspinaczki skalnej to Twój plus. Jeżeli nie, podstawy asekuracji i zjazdu jesteś w stanie opanować podczas tej wyprawy.


Wyprawa ferratowa Koenigsjodler nie posiada charakteru ściśle szkoleniowego i warunkiem jej ukończenia nie jest zaliczenie jakichkolwiek zajęć. Ma ona raczej na celu zachęcenie nas do poważniejszej przygody z górami, kto wie, może i z wspinaczką.

Skala trudności stosowana na ferratach bazuje na 5. stopniowym podziale od A(łatwo) do E (skrajnie trudno) - z półstopniami np. C-D. Niestety, wciąż brak jednej, międzynarodowej, powszechnie akceptowanej i stosowanej skali trudności ferrat. Dla niebepiecznych odcinków wymagających wspinaczki zastosowano skalę UIAA(1) 


1Skala UIAA jest najbardziej uniwersalną klasyfikacją trudności o ogólnoświatowym zasięgu, przedstawianą w rzymskim zapisie liczbowym, np. III, IV z rozszerzeniem na "+" i "-", np. V+, -VII. Ustanowiona została przez powstałą w 1928 r. Międzynarodową Federację Towarzystw Alpinistycznych (Union Internationale des Associations d’Alpinisme).

Szkolenia prowadzą licencjonowani instruktorzy alpinizmu/taternictwa oraz przewodnicy wysokogórscy


Marek Pokszan: Przewodnik Wysokogórski (IVBV/UIAGM/IFMGA) nr leg. 0037 PSPW, instr. alpinizmu PZA - lic. nr 131/A, instr. wspinaczki wysokogórskiej - nr uprawn. 991/IS/SK/2006

Krzysztof Treter: instr. alpinizmu PZA - lic.nr 92/A, instr. wspinaczki wysokogórskiej - nr uprawn. 978/IS/SK/2006

Sławek Jabłoński; instr. alpinizmu PZA - lic. nr IT/115, instr. wspinaczki wysokogórskiej - nr uprawn. 958/IS/SK/2006 

 

 

Dopuszczalna i maksymalna liczba uczestników przypadająca na 1 instruktora wysokogórskiego to 4 osoby!

Zajęcia praktyczne są przeprowadzane na ferracie Grandlspitz-Klettersteig. Trawers szczytu Taghaube stanowi nawet dla doświadczonych wspinaczy świetne uzupełnienie.

Zajęcia teoretyczne nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz mogą być realizowane w inny sposób, np. w terenie, w trakcie przerw pomiędzy ćwiczeniami praktycznymi...

PROGRAM

 

Musisz mieć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej1.

1. Podpisanie Umowy między stronami i Zaświadczenia jest równoznaczne z brakiem przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej.

Musisz być też ubezpieczony: pełny pakiet ubezpieczeniowy to NNW, KL + koszty akcji ratunkowej (przy użyciu helikoptera). Proponujemy OEAV (Oesterreichischer Alpenverein).

Koniecznie(!), z domu zabieramy Europejską Kartę Zdrowia (dostępną w każdym oddziale NFZ).

Osoby niepełnoletnie, między 14 a 18 rokiem życia, mogą wziąć udział w szkoleniu pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody podpisanej przez rodziców bądź prawnych opiekunów.

 

 

Warto zabrać z sobą bieliznę przeciwpotną (meraklon, supplex, polartec…), średniosztywne buty górskie, plecak ok. 30-35l., cieplejsza bluza/spodnie czyli coś na chłodniejsze i deszczowe dni... zapasowe rękawiczki i czapka, ochrona przed słońcem (okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV..., czołówkę + zapas baterii… no, i parę euro przy sobie, żeby zadośćuczynić duszy i ciału wysiłek i stres wysokogórski.

Wpłata zaliczki w wysokości 10% kosztów całkowitych (wg. Umowy najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy) jest równoznaczna z potwierdzeniem uczestnictwa w kursie oraz z rezerwacją miejsc w schronisku "Erichhutte" i "Matrashaus" na grani Hochkoeniga. W przypadku rezygnacji z imprezy zaliczka nie podlega refundacji.

Zapewniamy kompletny sprzęt wspinaczkowy (tj. lina, kask, uprząż, sprzęt do asekuracji...), zestaw autoasekuracyjny typu "Y", e-materiały szkoleniowe... i oczywiście opiekę licencjonowanych instruktorów.

 

Program imprezy Ferraty Alp Austriackich

Zapraszamy!

Krzysztof Treter

Cena kursu (1050 PLN) nie obejmuje noclegów i wyżywienia!

Koszt szkolenia indywidualnego: 2250 PLN

  • Transport do miejscowości Moehlbach na przeł. Dientner Sattel (i z powrotem do Polski) pokrywamy wspólnie.
  • Noclegi w schroniskach wysokogórskich "Erichhutte" i "Matrashaus" na grani Hochkoeniga pokrywamy indywidualnie.  

Jeżeli impreza zostaje przerwana lub odwołana z powodu nieodpowiedzialnego zachowania się bądź z uwagi na niedostateczne przygotowanie się uczestników, wówczas nie zwracane są żadne koszty.

Jeżeli  impreza zostaje przerwana na skutek złej pogody, uczestnicy ponoszą koszty adekwatne do ilości dni szkoleniowych.

Jeżeli impreza zostaje odwołana z powodu fatalnych warunków pogodowych, uczestnikom przysługuje zwrot w postaci 2/3 poniesionych kosztów.

UWAGA: Poza terminami wskazanymi w ofercie istnieje możliwość wyboru innych dogodnych dla obu stron.
Wstecz


 
AKTUALNOŚĆI
 
2006 © Agencja Trekking Sport :: tel.: +48 (34) 365 24 04; +48 601 09 72 55
 
 

Tablice Gabloty sekretarki szkolenia Tworzenie stron Warszawa łóżka do masażu smiechowo.lapy.pl/?t